Array
Home Bestuur
Afdrukken

Bestuur

Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

In de OCMW-raad van Wetteren zetelen elf raadsleden. Ze worden voor zes jaar gekozen door de gemeenteraad. Ze kiezen zelf hun voorzitter en de leden van de verschillende comités. De raadsleden mogen aan niemand vertellen wat ze horen op vergaderingen van die comités. Ook het personeel van het OCMW moet vertrouwelijke informatie voor zich houden.

 De openbare zittingen van de OCMW-raad mag je bijwonen. De datum en de agenda van elke raad wordt aan het Sociaal Huis uitgehangen en op deze webstek bekend gemaakt.

De bijzondere comités

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft volgende bijzondere comités opgericht:

  • BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST (BCSD)
  • BIJZONDER COMITÉ VOOR SOCIALE HULP- EN DIENSTVERLENING (BCSHD)
  • BIJZONDER COMITÉ VOOR KINDEROPVANG EN THUISZORG (BCKT)
  • BIJZONDER COMITÉ VOOR BEJAARDEN-VOORZIENINGEN (BCBV)
  • BIJZONDER COMITÉ VOOR DAGELIJKS BESTUUR (BCDB)

Alle bevoegdheden die door de bijzondere comités worden uitgeoefend zijn bevoegdheden die door de raad worden overgedragen (zie oprichting en overdracht bevoegdheden bijzondere comités en secretarisoprichting en overdracht bevoegdheden bijzondere comités en secretaris).