Array
Home Bestuur Lokaal Sociaal Beleid
Afdrukken

Lokaal Sociaal Beleid

 

lokaal_sociaal_beleidOp 13 juli 2001 besliste de Vlaamse regering tot het opstellen van een actieplan rond Lokaal Sociaal Beleid. Het decreet werd goedgekeurd op 22 mei 2004.

Het doel was om de dienstverlening aan de bevolking te stroomlijnen en de toegankelijkheid te verbeteren.

 

De Lokale bersturen kregen daarbij een centrale rol toebedeeld, omdat zij het meest burgermatige bestuursniveau zijn dat het best de noden en behoeften van de bevolking kan inschatten.

 

Het actieplan nul van Wetteren werd goedgekeurd op 15 december 2005. Dit plan was reeds een ambitieuze aanzet tot het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013, dat tegen januari 2008 in de startblokken diende te staan.

 

De verwachtingen waren hooggespannen. Er werden een aantal nieuwe uitdagingen en doelstellingen vooropgesteld. De voornaamste opdracht is het optimaliseren van de samenwerking tussen alle sociale actoren en in het bijzonder deze tussen het gemeentebestuur en het OCMW. Het beleidsplan focust vooral op toegankelijkheid van de dienstverlening, het aanbod kinderopvang, de optimalisering en uitbreiding van de hulp- en dienstverlening naar ouderen en de uitbouw van kwalitatieve en betaalbare huisvesting.

 

Om het lokaal sociaal beleidsplan in te kijken KLIK hier.