Array
Home Diensten Integratiedienst
Afdrukken

Integratiedienst

  

De integratiedienst zorgt voor de uitvoering van het lokaal integratiebeleid in Wetteren en is er voor alle Wetteraars maar met bijzondere aandacht voor:

  •         Personen en hun kinderen die legaal in Wetteren verblijven en die een andere nationaliteit dan de Belgische hebben of ooit hadden;
  •         Woonwagenbewoners.

Het integratiebeleid is een beleid dat:

  •         de integratie van etnisch culturele minderheden bevordert door o.a. inspraak & participatie, toegankelijkheid (van informatie) en een transparant onthaalbeleid;
  •         horizontaal & inclusief is van uit een gezamenlijk draagvlak; integratie zit vervat in elk domein van het lokaal bestuur;
  •         en omwille hiervan vooral ondersteunend bedoeld is.

 

Het integratiebeleid in Wetteren wil inzetten op sociale cohesie, taalstimulering – en sensibilisering en een brede toegankelijkheid van diensten en voorzieningen voor alle burgers. We streven ernaar om evenredige participatie van alle Wetteraars te bevorderen en het samenleven in diversiteit te stimuleren.

 

De integratiedienst ondersteunt en werkt samen met de diensten van het lokaal bestuur alsook de verenigingen/organisaties/andere actoren in Wetteren die hun werking (wensen te) interculturaliseren. Ook inwoners van Wetteren kunnen met vragen en/of onduidelijkheden omtrent integratie terecht bij deze dienst.

 

Heeft u vragen of wenst u graag meer informatie? Aarzel niet om de integratieambtenaar, Lieneke De Landtsheer te contacteren: integratiedienst@wetteren.be of 09/365.73.73

 

Downloads:

integratiebeleidsplan 2013

kwaliteitshandboek