Array
Home Diensten Ouderenbeleid
Afdrukken

Ook voor het gemeentelijk ouderenbeleid is er in Wetteren een adviesraad. De Ouderenraad heeft als doel het contact en het overleg tussen verenigingen, burgers en het gemeentebestuur te bevorderen. De Ouderenraad is de vertegenwoordiger van de Wetterse ouderen in het beleid en kan daarom op eigen initiatief of op verzoek advies geven over alle zaken die ouderen aanbelangen. De beleidsadviezen zijn niet bindend voor het gemeentebestuur, maar het college van burgemeester en schepenen engageert zich wel om een duidelijk antwoord te formuleren op elk advies. De Ouderenraad is dan ook een zeer belangrijk forum dat mede zorgt voor voldoende inspraak in het ouderenbeleid en het lokaal sociaal beleidsplan.

Samenstelling gemeentelijke ouderenraad:

Verenigingen:   55+ Ten Ede; Liberale Bond Gepensioneerden; S-Plus; Senioren Westrem; OKRA Overschelde; OKRA Massemen; OKRA Christus Koning; OKRA Overbeke; OKRA Centrum; CD&V Senioren

Individueel gecoöpteerden: 1/3 van de Ouderenraad. Deze zijn niet verenigingsgebonden en vertegenwoordigen de niet-georganiseerde ouderen.

Niet-stemgerechtigde leden: schepen voor ouderenbeleid, ouderenbeleidscoördinator, deskundigen, afvaardiging van sportdienst, OCMW en rustoorden.

Meer informatie bij Tine Beeckman, 09 365 73 73.

 

verslagen ouderenraad:

 

2009

verslag van 24 juni 2009

verslag van 30 september 2009

verslag van 9 november 2009

verslag van 25 november 2009

2010

verslag van 27 januari 2010

verslag van 24 februari 2010

verslag van 24 maart 2010

verslag van 28 april 2010

verslag van 20 juli 2010

verslag van 29 september 2010  

verslag van 25 november 2010

2011

verslag van 26 januari 2011

verslag van 30 maart 2011

verslag van 17 juni 2011   

verslag van 29 september 2011

verslag van 30 november 2011

2012

verslag van 25 januari 2012

verslag van 25 april 2012

verslag van 27 juni 2012

verslag van 29 september 2012